YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bản chất của mã di truyền là

  • A. một bộ ba luôn mã hoá cho một axit amin
  • B. 3 nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axit amin
  • C.  trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin
  • D. 3 nuclêôtit liền kề cùng loại thường không mã hóa cho axit amin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99769

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON