YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bản chất của mã di truyền là

  • A. một bộ ba luôn mã hoá cho một axit amin
  • B. 3 nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axit amin
  • C.  trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin
  • D. 3 nuclêôtit liền kề cùng loại thường không mã hóa cho axit amin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 99769

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON