YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để phát hiện một tính trạng do gen trong ti thể qui định, người ta dùng phương pháp nào ?

  • A. Lai phân tích
  • B. Lai thuận nghịch
  • C. Lai xa
  • D.  Cho tự thụ phấn hay lai thân thuộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99788

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON