YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kiểu gen nào được viết dưới đây là không đúng ?

  • A. \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}}Hh\)
  • B. \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{DD}}hh\)
  • C. \(\frac{{Ab}}{{bb}}{\rm{Dd}}Hh\)
  • D. \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}}Hh\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 99810

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF