YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điều hoà của gen ở E.coli chủ yếu xảy ra ở giai đoạn

  • A. phiên mã
  • B.  dịch mã
  • C. nhân đôi ADN
  • D. phiên mã và dịch mã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 99781

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF