YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sau khi đa bội hóa cây lưỡng bội (P) được cây tứ bội (P1). Cây (P1) được tạo ra 

  • A. có khả năng trở thành loài mới nếu có khả năng phát triển một quần thể thích nghi.
  • B. là loài mới vì kiểu hình hoàn toàn khác, sức sống và khả năng sinh sản cao hơn so với cây (P).
  • C. là loài mới vì đã có bộ nhiễm sắc thể khác biệt và bị cách li sinh sản với (P).
  • D. luôn có kiểu gen thuần chủng về tất cả các cặp gen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23636

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON