YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phương pháp nào sau đây không được sử dụng để tạo ưu thế lai?

  • A. Lai phân tích.  
  • B. Lai khác dòng kép.
  • C. Lai khác dòng đơn.
  • D. Lai thuận nghịch. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23618

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON