ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có thể tạo sinh vật biến đổi gen bằng các phương pháp nào sau đây?

        (1) Đưa thêm gen lạ vào hệ gen.                             (3) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

        (2) Nuôi cấy mô tế bào.                                          (4) Dung hợp 2 loại tế bào trần khác loài.

   (5) Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

  • A. 1, 2, 3.
  • B. 3, 4, 5.
  • C. 1, 3, 5.
  • D. 1, 3, 4, 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON