YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mục đích chủ động gây đột biến trong khâu chọn giống là:

  • A. Tạo nguồn biến dị tổ hợp.
  • B. Tạo vật liệu khởi đầu nhân tạo.
  • C. Tìm được kiểu gen mong muốn.
  • D. Trực tiếp tạo giống mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23615

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON