• Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của phương pháp nhân bản vô tính ở động vật và phương pháp cấy truyền phôi?

  • A. Tạo các con vật có hệ gen trong nhân giống nhau.
  • B. Nhân nhanh các giống động vật quý hiếm.
  • C. Có thể cải biến thành phần của phôi trước khi chuyển vào tử cung của con mẹ theo hướng có lợi cho con người.
  • D. Kĩ thuật khá phức tạp, cần có sự tham gia của giao tử đực và giao tử cái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC