YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chuyển gen quy định tổng hợp hoocmon insulin của người vào vi khuẩn. Bộ máy di truyền của vi khuẩn tổng hợp được hoocmon insulin vì mã di truyền có tính:

  • A. Tính đặc trưng.
  • B. Tính phổ biến.
  • C. Tính thoái hóa.
  • D. Tính đặc hiệu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các loài sinh vật cùng dùng chung một bộ mã hóa di truyền (trừ 1 vài ngoại lệ), cùng một bộ ba sẽ tổng hợp cùng 1 axit amin ⇒ mARN trưởng thành của người vào vi khuẩn sẽ được dịch mã thành protein thực hiện chức năng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23604

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON