ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kỹ thuật chuyển gen áp dụng ở thực vật nhằm

  • A. củng cố và duy trì các đặc tính có lợi của một giống nhất định.
  • B. tạo ra các giống cây thuần chủng về tất cả các cặp gen.
  • C. tạo ra các giống cây trồng mang một số đặc tính mới có lợi.
  • D. kết hợp tất cả các đặc tính sẵn có của hai loài bố mẹ trong một giống mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23639

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON