YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là 

  • A. khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế. 
  • B. ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.
  • C. thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. 
  • D. mở rộng quan hệ giao lưu với các nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

  Chọn: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 362115

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON