YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thái độ của Mĩ sau khi mất Phước Long ngày 6 tháng 1 năm 1975?

  • A. Phản ứng mạnh. 
  • B. Phản ứng mang tính chất thăm dò. 
  • C. Phản ứng yếu ớt. 
  • D. Không phản ứng gì. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi mất Phước Long (6 - 1 - 1975), Mĩ phản ứng yếu ớt.

  Chọn: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 362140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON