YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng Tây Nguyên có ý nghĩa gì?  

  • A. quyết định nhất cho cuộc tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam. 
  • B. lớn nhất trong cuộc đấu tranh chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta. 
  • C. quan trọng - mở ra thời kì quân ta thực hiện các cuộc Tiến công chiến lược giải phóng miền Nam. 
  • D. chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước sang giai đoạn mới - tiến hành Tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiến thắng Tây Nguyên có ý nghĩa chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước sang giai đoạn mới - tiến hành Tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

  Chọn: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 362094

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON