YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng. Âm mưu cơ bản của "Chiến tranh đặc biệt" mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam là

  • A. đưa quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam. 
  • B. "Dùng người Việt đánh người Việt". 
  • C. đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam.
  • D. đưa cố vấn Mĩ ào ạt vào miền Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Âm mưu cơ bản của "Chiến tranh đặc biệt" mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam là: "Dùng người Việt đánh người Việt".

  Chọn: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 362012

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON