YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các dữ liệu sau:

  1. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước.

  2. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tổ chức tại Sài Gòn.

  3. Hội nghị lần thứ 24 của Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  Hãy sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự thời gian thể hiện quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  • A. 3,1,2.  
  • B. 2,1,3. 
  • C. 2,3,1. 
  • D. 3,2,1. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  3. Hội nghị lần thứ 24 của Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  2. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tổ chức tại Sài Gòn.

  1. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước.

  Chọn: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 362134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON