YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mĩ đề ra nội dung chủ yếu là bình định miền Nam trong vòng 18 tháng được thể hiện trong kế hoạch nào sau đây?

  • A. Nava.
  • B. Stalây - Taylo. 
  • C. Giônxơn - Mácnamara.     
  • D. Đờ Lát đơ Tátxinhi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mĩ đề ra kế hoạch Xtalây - Taylo nhằm bình định miền Nam trong vòng 18 tháng.

  Chọn: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 362023

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON