YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Inđônêxia tiến hành kháng chiến chống: 

   

  • A. Thực dân Anh                            
    
  • B. Thực dân Pháp 
    
  • C. Thực dân Hà Lan                         
    
  • D. Thực dân Tây Ban Nha

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Inđônêxia tiến hành kháng chiến chống thực dân Hà Lan.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1159

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF