ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Inđônêxia tiến hành kháng chiến chống: 

   

  • A. Thực dân Anh                            
    
  • B. Thực dân Pháp 
    
  • C. Thực dân Hà Lan                         
    
  • D. Thực dân Tây Ban Nha
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Inđônêxia tiến hành kháng chiến chống thực dân Hà Lan.

  Đáp án C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1159

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1