ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   Lễ chính thức kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN diễn ra vào: 

   

  • A. Ngày 22/7/1992             
    
  • B. Ngày 28/7/1995 
    
  • C. Ngày 11/7/1995              
    
  • D. Ngày 25/7/1997 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lễ chính thức kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN diễn ra vào ngày 11/7/1995.

  Đáp án C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1179

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1