AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Lễ chính thức kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN diễn ra vào: 

   

  • A. Ngày 22/7/1992             
    
  • B. Ngày 28/7/1995 
    
  • C. Ngày 11/7/1995              
    
  • D. Ngày 25/7/1997 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>