YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Lễ chính thức kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN diễn ra vào: 

   

  • A. Ngày 22/7/1992             
    
  • B. Ngày 28/7/1995 
    
  • C. Ngày 11/7/1995              
    
  • D. Ngày 25/7/1997 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lễ chính thức kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN diễn ra vào ngày 11/7/1995.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1179

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF