ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sau khi giành được độc lập Ấn Độ đã đạt được thành tựu nhảy vọt trên lĩnh vực nào? 

   

  • A. Cách mạng xanh trong nông nghiệp   
  • B. Công nghiệp   
  • C. Vũ trụ   
  • D. Thông tin liên lạc 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi giành được độc lập Ấn Độ đã đạt được thành tựu nhảy vọt trên lĩnh vực cách mạng xanh trong nông nghiệp.

  Đáp án A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1189

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1