YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sau khi giành được độc lập Ấn Độ đã đạt được thành tựu nhảy vọt trên lĩnh vực nào? 

   

  • A. Cách mạng xanh trong nông nghiệp   
  • B. Công nghiệp   
  • C. Vũ trụ   
  • D. Thông tin liên lạc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi giành được độc lập Ấn Độ đã đạt được thành tựu nhảy vọt trên lĩnh vực cách mạng xanh trong nông nghiệp.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1189

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON