ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Sau khi giành được độc lập Ấn Độ đã đạt được thành tựu nhảy vọt trên lĩnh vực nào? 

   

  • A. Cách mạng xanh trong nông nghiệp   
  • B. Công nghiệp   
  • C. Vũ trụ   
  • D. Thông tin liên lạc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi giành được độc lập Ấn Độ đã đạt được thành tựu nhảy vọt trên lĩnh vực cách mạng xanh trong nông nghiệp.

  Đáp án A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA