AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biến đổi quan trọng nhất của Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: 

   

  • A. Các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập 
    
  • B. Các nước đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới   
  • C. Đến năm 1999, các nước Đông Nam Á đều gia nhập tổ chức ASEAN   
  • D. Các nước Đông Nam Á đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế to lớn 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>