YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Biến đổi quan trọng nhất của Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: 

   

  • A. Các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập 
    
  • B. Các nước đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới   
  • C. Đến năm 1999, các nước Đông Nam Á đều gia nhập tổ chức ASEAN   
  • D. Các nước Đông Nam Á đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế to lớn 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Biến đổi quan trọng nhất của Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1158

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON