ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, những quốc gia ở Đông Nam Á đứng lên tuyên bố độc lập là: 

   

  • A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào           
    
  • B. Việt Nam, Philippin, Lào 
    
  • C. Inđônêxia, Lào, Philippin                 
    
  • D. Việt Nam, Malaixia, Lào
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, những quốc gia ở Đông Nam Á đứng lên tuyên bố độc lập là Inđônêxia, Việt Nam, Lào           

  Đáp án A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1157

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1