YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, những quốc gia ở Đông Nam Á đứng lên tuyên bố độc lập là: 

   

  • A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào           
    
  • B. Việt Nam, Philippin, Lào 
    
  • C. Inđônêxia, Lào, Philippin                 
    
  • D. Việt Nam, Malaixia, Lào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, những quốc gia ở Đông Nam Á đứng lên tuyên bố độc lập là Inđônêxia, Việt Nam, Lào           

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1157

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF