AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, những quốc gia ở Đông Nam Á đứng lên tuyên bố độc lập là: 

   

  • A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào           
    
  • B. Việt Nam, Philippin, Lào 
    
  • C. Inđônêxia, Lào, Philippin                 
    
  • D. Việt Nam, Malaixia, Lào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>