ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  ASEAN là một tổ chức khu vực Đông Nam Á, có nét khác cơ bản với EU ở chỗ 

   

  • A. Xem mục tiêu chính trị là hoạt động chủ yếu   
  • B. Mang tính toàn cầu hóa   
  • C. Hội nhập tất cả các nước có chế độ chính trị khác nhau 
    
  • D. Kết nạp rộng rãi các nước thành viên ngoài khu vực 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ASEAN là một tổ chức khu vực Đông Nam Á, có nét khác cơ bản với EU ở chỗ là kết nạp rộng rãi các nước thành viên ngoài khu vực.

  Đáp án D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1183

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1