YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  ASEAN là một tổ chức khu vực Đông Nam Á, có nét khác cơ bản với EU ở chỗ 

   

  • A. Xem mục tiêu chính trị là hoạt động chủ yếu   
  • B. Mang tính toàn cầu hóa   
  • C. Hội nhập tất cả các nước có chế độ chính trị khác nhau 
    
  • D. Kết nạp rộng rãi các nước thành viên ngoài khu vực 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ASEAN là một tổ chức khu vực Đông Nam Á, có nét khác cơ bản với EU ở chỗ là kết nạp rộng rãi các nước thành viên ngoài khu vực.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1183

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF