YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào: 

   

  • A. Ngày 15/8/1947                    
    
  • B. Ngày 26/1/1950 
    
  • C. Ngày 26/3/1971                  
    
  • D. Ngày 7/1/1972 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 7/1/1972 

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1186

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON