ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào: 

   

  • A. Ngày 15/8/1947                    
    
  • B. Ngày 26/1/1950 
    
  • C. Ngày 26/3/1971                  
    
  • D. Ngày 7/1/1972 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 7/1/1972 

  Đáp án D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1186

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1