YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những nước sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới là: 

   

  • A. "Cách mạng xanh"                 
    
  • B. "Cách mạng trắng"   
  • C. "Cách mạng chất xám"          
    
  • D. "Cách mạng khoa học - kĩ thuật" 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những nước sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới là "Cách mạng chất xám"          

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1188

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON