AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những nước sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới là: 

   

  • A. "Cách mạng xanh"                 
    
  • B. "Cách mạng trắng"   
  • C. "Cách mạng chất xám"          
    
  • D. "Cách mạng khoa học - kĩ thuật" 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>