AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhóm các nước Đông Dương đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường vào 

   

  • A. Những năm 60 - 70 của thế kỉ XX   
  • B. Những năm 70 - 80 của thế kỉ XX   
  • C. Những năm 80 - 90 của thế kỉ XX   
  • D. Những năm đầu thế kỉ XXI 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>