YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nhóm các nước Đông Dương đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường vào 

   

  • A. Những năm 60 - 70 của thế kỉ XX   
  • B. Những năm 70 - 80 của thế kỉ XX   
  • C. Những năm 80 - 90 của thế kỉ XX   
  • D. Những năm đầu thế kỉ XXI 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhóm các nước Đông Dương đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường vào những năm 80 - 90 của thế kỉ XX

  Đáp án C 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1177

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON