ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhóm các nước Đông Dương đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường vào 

   

  • A. Những năm 60 - 70 của thế kỉ XX   
  • B. Những năm 70 - 80 của thế kỉ XX   
  • C. Những năm 80 - 90 của thế kỉ XX   
  • D. Những năm đầu thế kỉ XXI 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhóm các nước Đông Dương đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường vào những năm 80 - 90 của thế kỉ XX

  Đáp án C 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1177

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1