AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân nhằm

  • A. đáp ứng nguồn nhân lực cho quốc gia.
  • B. đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
  • C. đáp ứng nguồn lao động cho đất nước.
  • D. đáp ứng nhu cầu học tập và thực hiện công bằng xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>