YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công dân cần có ý thức học tập tốt nhằm

  • A. xác định mục đích học tập là cho dòng tộc.
  • B. xác định mục đích học tập là cho quốc gia.
  • C. xác định mục đích học tập là cho mình.
  • D. xác định mục đích học tập là cho xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>