AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đất nước phát triển bền vững phải đảm bảo sự phát triển trong các lĩnh vực gì ?

  • A. Kinh tế, văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe con người và an ninh.
  • B. Kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường và đạo đức xã hội.
  • C. Kinh tế, giáo dục và đào tạo, môi trường và quốc phòng an ninh.
  • D. Kinh tế, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA