AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoạt động nào sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận?

  • A. Viết bài với nội dung xuyên tạc sự thật về chính sách của Đảng, Nhà nuớc.
  • B. Phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, truờng học, địa phương mình
  • C. Kiến nghị với đại biểu Quốc hội trong các dịp tiếp xúc cử tri.
  • D. Viết bài gửi đăng báo bày tỏ quan điểm của mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>