AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế nền xã hội an ninh quốc phòng, đối ngoại độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

  • A. hoạt động xâm phạm quốc phòng an ninh.
  • B. hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.
  • C. hoạt động xâm phạm an ninh quốc phòng.
  • D. hoạt động xâm phạm an toàn quốc gia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>