AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các hoạt động bảo vệ môi trường sau, hoạt động bảo vệ môi trường nào được xác định là có tầm quan trọng đặc biệt?

  • A. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
  • B. Bảo vệ rừng.
  • C. Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
  • D. Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>