AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pháp luật quy định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân nhằm

  • A. đảm bảo cuộc sống tự do trong xã hội dân giàu nước mạnh.
  • B. đảm bảo cuộc sống tự chủ trong xã hội dân chủ văn minh.
  • C. đảm bảo cuộc sống tự do trong xã hội dân chủ văn minh.
  • D. đảm bảo cuộc sống ý nghĩa trong xã hội dân chủ văn minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>