AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là?

  • A. điện phân dung dịch. 
  • B. nhiệt luyện.
  • C. điện phân nóng chảy. 
  • D. thủy luyện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>