AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
  (b) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.
  (c) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí.
  (d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi.
  (e) Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng.
  Số phát biểu đúng là:

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>