AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau:
  (1): Phản ứng xà phòng hoá luôn sinh ra xà phòng.
  (2): Khi thuỷ phân este đơn chức trong môi trường kiềm luôn thu được muối và ancol.
  (3): Este đơn chức luôn tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.
  (4): Chất béo là trieste của glixerol và axit cacboxylic.
  Số nhận định không chính xác là:

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>