YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho từ từ x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

  Tổng nồng độ phần trăm của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng là?

  • A. 51,08%. 
  • B. 42,17%. 
  • C. 45,11%. 
  • D. 55,45%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA