AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho X, Y, Z, T là một trong các chất sau: etyl fomat, anilin (C6H5NH2), fructozơ và saccarozơ. Tiến hành các thí nghiệm với chúng và ghi nhận lại kết quả, người ta có bảng tổng kết sau:

    X Y Z T
  Nước Br2 Kết tủa Nhạt màu    
  Dd AgNO3/NH3, to   Kết tủa   Kết tủa
  Cu(OH)2/OH- ở nhiệt độ phòng     Dung dịch màu xanh Dung dịch màu xanh

  Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự lần lượt là:

  • A. saccarozơ, etyl fomat, anilin, fructozơ. 
  • B. anilin, fructozơ, etyl fomat, saccarozơ.
  • C. anilin, etyl fomat, fructozơ, saccarozơ. 
  • D. anilin, etyl fomat, saccarozơ, fructozơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>