AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất béo là :

  • A. trieste của axit béo và glixerol. 
  • B. là este của axit béo và ancol đa chức.
  • C. hợp chất hữu cơ chứa C, H, N, O. 
  • D. trieste của axit hữu cơ và glixerol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>