YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd phân li độc lập quy định. Kiểu gen có đủ 3 gen trội A, B, D quy định hoa tím; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Cho một cây hoa tím lai phân tích, thu được Fa. Theo lí thuyết, có thể thu được tỉ lệ kiểu hình ở Fa:

  • A. 1 cây hoa tím: 15 cây hoa trắng
  • B. 1 cây hoa tím : 3 cây hoa trắng
  • C. 100% cây hoa trắng
  • D. 3 cây hoa tím : 5 cây hoa trắng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổng số nucleotit của gen là: N = 2L / 3,4 = 2400

  Trên mạch 1: T1 = 200 →A1 = 480 – 200 = 280

  G1=15%N/2 = 180 → X1 = 720-180=540

  Mạch 2 : A2 = T1 = 200 ; G2 = X1 = 540 ; T2=A1 = 280 ; X2 = G1= 180

  Xét các phát biểu :

  I. đúng, Tỷ lệ: \(\frac{{{G_1}}}{{{A_1}}} = \frac{{180}}{{280}} = \frac{9}{{14}}\)

  II. sai, Tỷ lệ: \(\frac{{{G_1} + {T_1}}}{{{A_1} + {X_1}}} = \frac{{180 + 200}}{{280 + 540}} = \frac{{91}}{{41}}\)

  III. sai, Tỷ lệ: \(\frac{{{T_1}}}{{{X_1}}} = \frac{{200}}{{540}} = \frac{{10}}{{27}}\)

  IV.đúng Tỷ lệ : \(\frac{{T + G}}{{A + X}} = 1\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75986

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON