YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một trong các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật là

  • A. Thức ăn
  • B. Hoocmôn
  • C. Ánh sáng
  • D. Nhiệt độ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhân tố bên trong ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển ở động vật là hormone

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75785

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON