ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho biết gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết phép lai nào sau đây thu được đời con có 100% cá thể mang kiểu hình trội?

  • A. AaBb × AaBb
  • B. aaBb × Aabb
  • C. AaBB × aaBb  
  • D. aaBB × AABb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phép lai aaBB × AABb luôn cho đời con có kiểu hình trội

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75816

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON