YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 408 nm và có số nucleotit loại A chiếm 18% tổng số nucleotit của gen. Theo thuyết, loại X là

  • A. 432
  • B. 216
  • C. 768
  • D. 384

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  N = 2L / 3,4 = 2400 nucleotit

  %X=32% → X= 768

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75822

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON