ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền từ mặt trời theo chiều nào sau đây?

  • A. Sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường
  • B. Môi trường vào sinh vật phân giải sau đó đến sinh vật sản xuất
  • C. Sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất và trở về môi trường
  • D. Sinh vật này sang sinh vật khác và quay trở lại sinh vật ban đầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75804

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF