AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở  một loài thực v ật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Xét 3 thể  đột biến số  lượng nhiễm sắc thể là thể  một, thể  ba và thể  tam bội. Số  lượng nhiễm sắc thể  có trong mỗi tế  bào của mỗi  thể  đột biến khi các tế bào đang  ở kỳ sau nguyên  phân  theo thứ  tự  là: 

  • A. 22,26,36.           
  • B. 10,14,18.     
  • C. 11,13,18.               
  • D. 5,7,15.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>