AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một gen có tỷ lệ \(\frac{{A + T}}{{G + X}}\) = 2/ 3. Một đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng tỷ lệ \(\frac{{A + T}}{{G + X}}\)   = 65,2 % . Đây là dạng đột biến       

  • A. thay thế cặp G – X bằng cặp A – T.     
  • B. mất một cặp nuclêôtit.
  • C. thay thế cặp A –T bằng cặp G – X.      
  • D. thêm 1 cặp G-X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>