YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn; cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao từ lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Xét các phép lai sau:

            1. AAaaBbbb x aaaaBBbb;                                          2. AAaaBBbb x AaaaBbbb.      

            3. AaaaBBBb x AaaaBbbb;                                         4. AaaaBBbb x AaaaBbbb;   

            5. AaaaBBbb x aaaaBbbb;                                                                                     6. AaaaBBbb x aabb.

  Theo lí thuyết, trong 6 phép lai nói trên có bao nhiêu phép lai mà đời con có 12 kiểu gen, 4 kiểu hình? 

  • A. 4 phép lai.     
  • B. 3 phép lai. 
  • C. 2 phép lai.     
  • D.  1 phép lai.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 39573

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1