AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dữ kiện về các diễn biến trong quá trình dịch mã:

     1- Sự hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất.

     2- Hạt bé của ribôxôm gắn với mARN tại mã mở đầu                    3- tARN có anticodon là 3' UAX 5' rời khỏi ribôxôm.

     4- Hạt lớn của ribôxôm gắn với hạt bé.                               5- Phức hợp [fMet-tARN] đi vào vị trí mã mở đầu.

     6- Phức hợp [aa2-tARN] đi vào ribôxôm.                            7-  Mêtionin tách rời khỏi chuổi pôlipeptit

     8- Hình thành liên kết peptit giữa aa1 và aa2.                                  9- Phức hợp [aa1-tARN] đi vào ribôxôm.

  Trình tự nào sau đây là đúng? 

  • A. 2-4-1-5-3-6-8-7.    
  • B. 2-5-4-9-1-3-6-8-7.   
  • C. 2-5-1-4-6-3-7-8.       
  • D. 2-4-5-1-3-6-7-8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>