YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

        Dòng 1: ABCDEFGH.         Dòng 2: ABCGFDEH.        Dòng 3: ABFGCDEH.        Dòng 4: ABFEDCGH.

  Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST đã làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là: 

  • A. 1 → 2 → 3→ 4.  
  • B. 1 → 4 → 3 → 2.       
  • C. 1 → 3 → 4 → 2.    
  • D.  1 → 2 → 4 → 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA