AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chu kỳ tế bào có 4 pha (pha G1, pha S, pha G2 và pha M). Khi nói về hoạt động của nhiễm săc thể liên quan đến các pha trong chu kỳ tế bào, có bao nhiêu nhận định chưa chính xác ?

        (1). Trật tự của các pha lần lượt là G1->S->G2->M.

        (2). Nếu các tác nhân gây đột biến tác động vào pha S thì sẽ gây ra đột biến gen.

        (3). Nếu các tác nhân gây đột biến tác động vào pha G2 thì sẽ gây ra đột biến nhiễm săc thể.

        (4). Pha M gồm có 4 kỳ theo thứ tự : Đầu -> Giữa -> Sau -> Cuối.

        (5). Nhiễm sắc thể nhân đôi vào pha G1 của kỳ truong gian. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>